Digitala kurser

Digitala kurser

Producera egna digitala kurser direkt i Jahopp KiP eller använd externa författarverktyg för produktion och importera sedan dessa kurser direkt in i plattformen. Allt i en och samma plattform. 

Kostnadseffektiva utbildningar
Producera kostnadseffektiva kurser direkt i plattformen och fördela ut dessa till rätt grupper. Välj nivå på kurserna och hur många moment de ska bestå av. Ibland är kanske en enklare kurs med text och bild följt av en quiz fullt tillräckligt. Om det behövs så finns även möjligheten att använda sig av en avancerad page builder för att förbättra det visuella ytterligare.  

Externa kurser
Importerade kurser skapade i externa verktyg har sina fördelar. Ofta innehåller dessa mer interaktivtet och animationer och man bygger dessa helt separat från utbildningsplattformen i sitt externa författarverktyg. Rent visuellt finns det ofta större möjligheter jämfört med om man använder det inbyggda verktyget direkt i plattformen. 

Jahopp KiP hanterar de allra flesta författarverktygen som kan exportera innehåll i TinCan/xAPI. Exempel på författarverktyg som hanterar detta är Storyline 360, Rise 360, GOMO Learning samt Adobe Captivate. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kurstilldelning
Styr vilka grupper av användare som ska ta del av kursen eller tilldela kurser direkt på individnivå. Skapa kurser för olika delar inom en organisation och se till att rätt personer får ta del av rätt innehåll baserat på vilken roll de har i företaget. Exempelvis kan man skapa kurser specifikt för personer med chefsbefattningar eller för personer inom kundtjänst eller vilka roller som nu gäller för just er. 

TinCan/xAPI
Jahopp KiP har fullt stöd för den senaste standarden inom digitala utbildningar. Dra nytta av alla nya mätpunkter som TinCan/xAPI möjliggör jämfört med den äldre standarden SCORM. TinCan/xAPI är mer pålitligt, avsevärt bättre på att spara data samt att det är under ständig utveckling och blir bättre hela tiden. SCORM hanterar normalt sett endast completion/fail samt vilken tid det tagit. Med TinCan så kan man istället få detaljerade rapporter på delar inom en kurs och hur många poäng samt även tidsåtgång på enskilda delmoment inom en kurs. 

Leaderboards
Skapa intressanta och utmanande leaderboards för att få in gamification i den digitala utbildningsplanen. Ett tävlingsmoment ökar intresset och är ett enkelt sätt att öka genomförandet.