Jahopp KiP

En moduluppbyggd plattform där era behov styr portalens funktionalitet. Med responsiv design, hantering av statistik, behörighetsnivåer, kursprogram, certifieringar och mycket mer så är det den kompletta lösningen. Klicka på ikonerna nedan för att läsa mer. 

Digitala kurser

Skapa nya direkt eller importera redan befintliga digitala kurser.

Klassrumskurser

Skapa, hantera och boka in deltagare på dina klassrumskurser.

Onboarding

Skapa ett unikt pre/onboardingflöde för just din organisation.

Custom design

Använd fördelarna med ditt företags grafiska identitet fullt ut.

För alla enheter

Skapa innehållet en gång och visa det på alla enheter.

Kursbyggare

Skapa dina kurser och ditt innehåll direkt på siten.

Event

Vår eventmodul hanterar bokningar till olika typer av event och arrangemang.

Utvärderingar

Ta reda på vad deltagarna tycker om utbildningarna för maximal effekt.

Grupphantering

Tilldela kurser till olika grupper och avdelningar inom ditt företag.

Importera utbildningar

Importera utbildningar som är skapade i externa verktyg.

Statistik

Få ut den statistik som passar just dina behov.

SSO

Nyttja redan befintligt AD för att underlätta inloggningen.

Digitala kurser

Producera egna digitala kurser direkt i Jahopp KiP eller använd externa författarverktyg för produktion och importera sedan dessa kurser direkt in i plattformen. Allt i en och samma plattform.  

Kostnadseffektiva utbildningar 
Producera kostnadseffektiva kurser direkt i plattformen och fördela ut dessa till rätt grupper. Välj nivå på kurserna och hur många moment de ska bestå av. Ibland är kanske en enklare kurs med text och bild följt av en quiz fullt tillräckligt. Om det behövs så finns även möjligheten att använda sig av en avancerad page builder för att förbättra det visuella ytterligare.   

Kurstilldelning 
Styr vilka grupper av användare som ska ta del av kursen eller tilldela kurser direkt på individnivå. Skapa kurser för olika delar inom en organisation och se till att rätt personer får ta del av rätt innehåll baserat på vilken roll de har i företaget. Exempelvis kan man skapa kurser specifikt för personer med chefsbefattningar eller för personer inom kundtjänst eller vilka roller som nu gäller för just er.  

TinCan/xAPI 
Jahopp KiP har fullt stöd för den senaste standarden inom digitala utbildningar. Dra nytta av alla nya mätpunkter som TinCan/xAPI möjliggör jämfört med den äldre standarden SCORM. TinCan/xAPI är mer pålitligt, avsevärt bättre på att spara data samt att det är under ständig utveckling och blir bättre hela tiden. SCORM hanterar normalt sett endast completion/fail samt vilken tid det tagit. Med TinCan så kan man istället få detaljerade rapporter på delar inom en kurs och hur många poäng samt även tidsåtgång på enskilda delmoment inom en kurs.  

Leaderboards 
Skapa intressanta och utmanande leaderboards för att få in gamification i den digitala utbildningsplanen. Ett tävlingsmoment ökar intresset och är ett enkelt sätt att öka genomförandet.  

Klassrumsutbildningar

Jahopp KiP hanterar förutom digitala kurser även traditionella klassrumskurser. Slipp krånglig hantering av bokningar i externa system utan hantera istället alla typer av utbildningar i en och samma plattform. 

Här kan ni skapa kurser, administrera deltagare, skapa kurstillfällen med självregistrering, hantera påminnelser och sätta upp en närvarokontroll för kursledaren att använda sig av. Administratören kan boka in deltagare eller så bokar deltagaren själv sin plats. 

Klassrumsmodulen innehåller alla delar som behövs för en effektiv hantering av traditionella utbildningar. Vid skapandet lägger man till all nödvändig information om kursen och de olika tillfällena. 

Direkt när en användare blir inbokad på en klassrumskurs kan deltagaren hitta sin bokning på kurssidan tillsammans med sina övriga utbildningar och det skickas även ut ett bokningsmeddelande via mail. 

Om det sker någon ändring på kurstillfället skickas ett mail ut till de som är bokade på det aktuella tillfället med information om vad som ändrats. (Till exempel ändrad tid eller plats). 

Denna modul erbjuds endast i paketen Pro/Enterprise.  

Onboarding/preboarding

Välkomna era nyanställda redan vi kontraktssignering med tillgång till preboarding. Alla viktiga moment som den nyanställde behöver genomföra innan anställning eller under en onboardingperiod hanterar Jahopp KiP. 

Anpassa flödet för att passa just er organisation. Låta de nyanställda ta del av innehåll/kurser innan de börjar? Ska en viss typ av innehåll finnas tillgänglig direkt och resten låsas upp vid ett senare skede? Har ni ett antal obligatoriska kurser som de måste ta del av innan de släpps in i utbildningsportalen på riktigt? 

Denna modul erbjuds endast i paketen Pro & Enterprise. 

Custom design

Låt inte er utbildningsplattform bli ett hinder när det gäller att nyttja styrkan i er grafiska identitet. Många LMS saknar än idag möjligheten att till fullo implementera sin grafiska profil. 

Man får tyvärr nöja sig med att byta lite färger och lägga in sin logotyp och det är något vi vill ändra på. 

För att utbildningsplattformen ska bli en naturlig del i den digitala portföljen så måste den också följa samma grafiska identitet som övrigt material och Jahopp KiP’s unika uppbyggnad gör att vi/ni kan designa portalen precis som ni önskar. 

Anpassning av det visuella ingår i paketen Pro/Enterprise. I Pro kan man byta logotyp/färg medans i Enterprise erbjuds det en fullständig anpassning.  

Skapa innehållet en gång - visa på alla enheter

Det kan verka som en självklarhet när man pratar om webbdesign men det är inte alla gånger traditionella LMS-plattformar har speciellt bra stöd för mobila enheter utan det är framförallt riktat mot desktop.

Med Jahopp KiP räcker det med att skapa innehållet en gång och det visas sen på alla plattformar utan separata versioner eller kompabilitetsproblem.  

Kursbyggare

Med Jahopp KiP kan man snabbt och enkelt utan behov av externa verktyg skapa dina kurser och prov direkt i plattformen. Kurserna består av lektioner och avsnitt och kan kompletteras med prov/quiz antingen i slutet av en kurs som ett examinerande prov eller löpande efter delmoment.  

Kurserna kan sedan distribueras ut till användare baserat på deras grupptillhörighet eller om man vill göra utbildningen tillgänglig för alla. Kurser går också att sätta som obligatoriska och man kan sätta förkunskapskrav på individuella kurser.  

Bygg kraftfulla prov genom att använda någon av frågetyperna nedan:  

  • Singelfråga 
  • Flervalsfråga 
  • Dra och släpp 
  • Sortering 
  • “Fill in the blanks” 
  • Essäfrågor som måste godkännas av kursledare 

Event

Styrkan med Jahopp KiP är möjligheten att samla fler funktioner i ett och samma system. Utöver modulen för klassrumskurser så har vi även en eventmodul som hanterar bokningar till olika typer av event och arrangemang. Perfekt för att hantera och styra upp en konferens eller en större kick-off eller liknande.  

Deltagarna bokar in sig på evenemanget direkt på plattformen precis som de gör om de skulle gå en klassrumskurs. En administratör kan också anmäla deltagare. Vid anmälan får de sedan en bekräftelse via e-post med detaljer om själva evenemanget.  

Denna modul erbjuds endast i paketen Pro/Enterprise.  

Utvärderingar

Efter avslutad utbildning oavsett om den är digital eller fysisk så vill man kanske ta reda på vad deltagarna tyckte om utbildningen. Var det något som var för svårt? Var det något de gillade extra mycket? Var finns det utrymme för förbättring?  

Deltagarna får efter avslutad utbildning en inbjudan skickad via e-post till att genomföra en anonym utvärdering på plattformen. Administratörer kan sedan ta del av statistik på hur utbildningen upplevts bland deltagarna.  

Denna modul erbjuds endast i paketen Pro/Enterprise.  

Grupphantering

En av de verkligt stora styrkorna med Jahopp KiP är möjligheten att skapa grupper som speglar organisationer. Man kan exempelvis skapa grupper baserat på avdelningar eller befattningar inom företaget för sedan tilldela utbildningar på gruppnivå.  

I grundutförandet i paketet Pro så erbjuder vi titel, befattning och ort som grupperingar men detta går att skräddarsy för att passa alla varianter i paketet Enterprise.  

Importera befintliga utbildningar oavsett standard

Om du redan har eller planerar att köra externa utbildningar så har KiP stöd för detta. Förutom stöd för SCORM så hanterar Jahopp KiP även TinCan (även kallat xAPI) och de flesta så kallade författarverktygen på marknaden har stöd för detta.  

Importerade kurser skapade i externa verktyg har några fördelar. Ofta innehåller dessa mer interaktivitet och animationer och man bygger dessa helt separat från utbildningsplattformen i ett externt författarverktyg.   

Jahopp KiP hanterar de allra flesta författarverktygen som kan exportera innehåll i TinCan/xAPI. Exempel på författarverktyg som hanterar detta är Storyline 360, Rise 360, GOMO Learning samt Adobe Captivate. Har du redan ett befintligt kursbibliotek som du vill använda, kontakta oss gärna först för att säkerställa optimal funktionalitet och rapportering.  

Denna modul erbjuds endast i paketen Pro/Enterprise.  

Statistik

Vi erbjuder ett mycket kraftfullt verktyg för att exportera rapporter på utbildningarnas genomförande. Man kan exempelvis hämta ut statistik för en eller flera kurser uppdelat på gruppnivå eller en större export som täcker in hela företaget.  

Statistiken kan styras baserat på behörighet vilket innebär en avdelningschef eller motsvarande endast kan hämta ut statistik för “sin” avdelning och sina anställda men kommer inte åt någonting utanför det. För att hämta ut mer övergripande statistik behöver man ha en högre behörighet.  

I rapporterna ser man status på kursen (icke påbörjad, påbörjad, avklarad), hur många steg som genomförts samt datum & tid. Statistiken kan exporteras som CSV-data eller som en formaterad Excel-fil.  

I paketet Light ingår en standardiserad rapport där en administratör kan visa statistik för alla användare. I paketen Pro/Enterprise kan modulen skräddarsys och anpassas till olika roller med olika behörigheter men även exportera data som CSV/Excel.  

Single Sign On

Använd ert befintliga inloggningssystem för att förenkla inloggningen till er KiP-portal. Oavsett om ni har Microsoft Azure, OpenID, LDAP eller någon annan lösning så tittar vi hur vi kan koppla KiP till er.