Klassrumskurser

Klassrumskurser

Jahopp KiP hanterar förutom digitala kurser även traditionella klassrumskurser. Slipp krånglig hantering av bokningar i externa system utan hantera istället alla typer av utbildningar i en och samma plattform.

Här kan ni skapa kurser, administrera deltagare, skapa kurstillfällen med självregistrering, hantera påminnelser och sätta upp en närvarokontroll för kursledaren att använda sig av. Administratören kan boka in deltagare eller så bokar deltagaren själv sin plats. 

Klassrumsmodulen innehåller alla delar som behövs för en effektiv hantering av traditionella utbildningar. Vid skapandet lägger man till all nödvändig information om kursen och de olika tillfällena. 

Direkt när en användare blir inbokad på en klassrumskurs kan deltagaren hitta sin bokning på kurssidan tillsammans med sina övriga utbildningar och det skickas även ut ett bokningsmeddelande via mail.

Om det sker någon ändring på kurstillfället skickas ett mail ut till de som är bokade på det aktuella tillfället med information om vad som ändrats. (Tillexempel ändrad tid eller plats). 

Kontakta oss, tillsammans anpassar vi lösningen för att passa just era krav.

Exempel på kundlösningar: