Onboarding

On/preboarding

Välkomna era nyanställda redan vi kontraktssignering med tillgång till preboardingen. Alla viktiga moment som den nyanställde behöver genomföra innan anställning eller under en onboaringperiod hanterar Jahopp KiP.

Anpassa flödet för att passa just er organisation. Låta de nyanställda ta del av innehåll/kurser innan de börjar? Ska en viss typ av innehåll finnas tillgänglig direkt och resten låsas upp vid ett senare skede? Har ni ett antal obligatoriska kurser som de måste ta del av innan de släpps in i utbildningsportalen på riktigt?

Kontakta oss för att tillsammans diskutera hur vi kan anpassa modulen för att passa just er!